Om Sow A Seed

SOW A SEED

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Om Sow A Seed

Hvordan er det å delta på et av CISVs international programmer?
Sow A Seed følger tre norske 11-åringer fra de er i planleggingsfasen før leir,
til leiren er over. 
De deltar på Barneleir, CISVs internasjonale kjerneprogram
for 11-åringer.

I tillegg møter du en delegasjonsleder fra CISV El Salvador
og en juniorleder fra CISV Brasil.

Det å delta på leir er et uforglemmelig eventyr for alle som deltar – barn, ungdom
og voksne.
Filmen ble laget sommeren 2014 and filmet på Ragnarok Barneleir, Oslo, Norge.
Den er laget av Johanne Hoffart, som har vært aktiv i CISV Norge siden 2011,
i samarbeid med CISV Norges Informasjonskomité.